logo_Y.emz

元朗大會堂社區中心

Yuen Long Town Hall Community Center

新界 元朗 體育路 四號 電話:2476 7771

 


 

http://ylth.org.hk/upload/202209/19/202209191638362707.jpg

 

 

 

比賽結果

 

初級組(中文新詩)
冠軍 羅卓朗
亞軍 魏鎧
季軍 郭峻滔
優異獎 丁翊文
優異獎
優異獎 袁晞
優異獎 麥詠嘉
優異獎 姜家慧

 

青年A(絕詩)
冠軍 李浩然
亞軍 鍾世傑
季軍 郭峻滔
優異獎 施卓
優異獎 陳咏欣
優異獎 吳茵希
優異獎 袁諾希

 

青年B(律詩)
冠軍 隋曼卿
亞軍 何允升
季軍 郭峻滔
優異獎 李浩然
優異獎 梁家賢
優異獎 陳心樂
優異獎 劉浩文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

描述: bar_car.gif

 

 

 

 


2000-2022 @ Yuen Long Town Hall Management Committee Ltd. © All right reserved